Tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh 11 tháng đầu năm 2019

06/12/2019 16:26 Số lượt xem: 133

Thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức đấu thầu qua mạng quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ  đầu năm 2019 đến hết tháng 11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu được 1.191 gói thầu với giá trị: 4.992 tỷ đồng thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư  Bắc Ninh quyết định đầu tư. Trong đó, có 344 gói thầu với giá trị 4.813 tỷ đồng được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thông thường và qua mạng; 847 gói thầu với giá trị 179 tỷ đồng được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn.

Tỷ lệ đấu thầu qua mạng thuộc dự án trên được đảm bảo theo chỉ đạo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: có 198 trên 344 gói thầu với giá trị 1.371 trên 4.813 tỷ đồng được lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt khoảng 57% về số lượng gói thầu và 27% về giá trị gói thầu./.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6451

Đã truy cập : 43748906