Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh

02/12/2019 13:46 Số lượt xem: 99

 (Từ ngày 16/11/2019 đến ngày 30/11/2019)

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 16/11/2019 đến ngày 30/11/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 191 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 28 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 39 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 124 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 145 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 38 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 1 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 7 hồ sơ./.

VPS.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6641

Đã truy cập : 43748982