Báo cáo giải ngân đầu tư công 06 tháng, 2019

05/06/2017 10:50 Số lượt xem: 3966
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019:

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4174

Đã truy cập : 43521861