Lương Tài tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

14/08/2019 14:47 Số lượt xem: 135
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019). Trong thời gian qua huyện Lương Tài đã chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, truyền thanh, báo, đài, cổng thông tin điện tử... 

 Nội dung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thành tựu kết quả Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể sau 20 năm tái lập.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Tuyên truyền\IMG_20190812_142518.jpg

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\Tuyên truyền\IMG_20190812_142521.jpg

(Tuyên truyền tại trung tâm huyện)

           Tuyên truyền về truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực tham gia các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, như các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phong trào thi đua xây dựng, chỉnh trang trụ sở cơ quan, các công trình tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ, công sở; phong trào bảo vệ an ninh - trật tự an toàn xã hội, phong trào phòng, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện các phong trào do các cấp, các ngành phát động...

           Tuyên truyền về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong các nhiệm kỳ; kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh...ở các địa phương, đơn vị.

           Tuyên truyền kết quả các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động tri ân của các cấp, các ngành, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 hằng năm; công tác tu bổ, nâng cấp các hạng mục công trình tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ của huyện và các cơ sở; tuyên truyền về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

           Tuyên truyền chuỗi các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019), các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và 20 năm tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019);

              kết quả làm mới: 04 cụm pano chiến lược (đặt tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, xã Tân Lãng, xã Bình Định, xã Trung Kênh); 12 pano khổ lớn đặt tại vỉa hè các cơ quan, đơn vị, 30 pano khổ nhỏ; trang trí 02 khẩu hiệu tại UBND huyện, 250 cờ Tổ quốc, cờ chuối, 03 phướn lớn, 20 băng vượt đường, 9 cờ dây, hàng trăm cờ đuôi nheo…..Đài Phát thanh huyện đã đưa 142 bài, phóng sự với nội dung tuyên truyền 20 năm tái lập huyện. Cao điểm từ đầu tháng 8/2019, mỗi chương trình thời sự hàng ngày có từ 7 đến 9 tin, bài, phóng sự, chiếm 60-70% thời lượng chương trình, có nội dung tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Đặc biệt, chỉ đạo 100% tin, bài về 20 năm tái lập huyện có phỏng vấn, so sánh cụ thể số liệu. Sản xuất 26 clip với nội dung tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; Cổng thông tin điện tử thành phần huyện thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, đã đưa 90 tin, bài, 100 hình ảnh liên quan đến kỷ niệm 20 năm tái lập huyện….

         Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện tạo không khí tưng bừng phấn khởi,  nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra và nhiệm vụ năm 2019, góp phần xây dựng huyện Lương Tài trở thành huyện giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

      Trong thời gian tới huyện Lương Tài tiếp tục chỉ đạo tốt các cấp ủy, đảng chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện bằng các hình thức trực quan, trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử thành phận huyện, trên Đài, Báo tỉnh.