Lễ ra mắt Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

30/10/2018 15:30 Số lượt xem: 784
Chiều  19/10, UBND huyện Lương Tài tổ chức công công bố Quyết định sáp nhập và các Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

 Toàn cảnh

          Tại buổi lễ đã thông qua Quyết định số 482 của UBND Tỉnh về việc sáp nhập Trạm chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trạm Trồng trọt và BVTV thuộc Chi cục Trồng trọt và BVTV trực thuộc Sở NN và PTNT tỉnh và Trạm khuyến nông thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhằm giảm đầu mối, tăng cường sự lãnh đạo của UBND huyện với sản xuất nông nghiệp. Đồng thời sắp xếp lại bộ máy tổ chức, hoạt động của các Trạm  để thực hiện tốt hơn vai trò hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống theo sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND huyện đã công bố Quyết định sáp nhập, Quyết định tiếp nhận và điều động viên chức, bổ nhiệm và kiện toàn bộ máy của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lương Tài. Theo đó, Trung tâm giữ nguyên số lượng công chức, viên chức của 3 đơn vị với 24 biên chế; trong đó có 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc. Trong thời gian tối đa 3 năm kể từ ngày 1/10/2018. UBND huyện xem xét, điều chuyển, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo không quá 3 Phó Giám đốc theo quy định. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại Trạm chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện. Trang thiết bị và phương tiện làm việc sử dụng của các Trạm trước đây, đồng thời huyện sẽ bổ sung phương tiện và thiết bị để đảm bảo làm việc. Cơ chế tài chính, Trung tâm Dịch vụ và nông nghiệp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên theo Quy định của Chính phủ.

Đ.C Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chúc mừng Ban giám đốc mới

       Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra mắt, đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị Trung tâm sớm ổn định bộ máy và đi vào hoạt động hiệu quả, sắp xếp cán bộ có trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm, tổ chức tốt hoạt động của Trung tâm. Sớm xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm, đồng thời rà soát cơ sở vật chất tham mưu huyện bổ sung kịp thời đáp ứng hoạt động của Trung tâm.

     Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện nhấn mạnh, Lương Tài là huyện nông nghiệp do vậy Trung tâm có vai trò quan trọng đối với phát triển nông nghiệp của huyện, Trung tâm phải làm tốt công tác tham mưu với huyện về các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp của huyện, thường xuyên bám sát địa bàn giữ mối liên hệ mật thiết với các địa phương để phát triển nông nghiệp của huyện, sau khi sáp nhập Trung tâm sẽ thành tập thể lớn mạnh thúc đẩy nông nghiệp huyện phát triển.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện