Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Tài Đối thoại chính sách giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân xã Trung Chính

10/06/2019 14:56 Số lượt xem: 167
Vừa qua, các đồng chí: Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân xã Trung Chính năm 2019.

  Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện, thủ trưởng một số cơ quan của huyện.

           Tại buổi đối thoại, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực xây dựng đảng, chính quyền, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà huyện đã đạt được trong năm 2018.

Toàn cảnh

          Tại buổi đối thoại, có 20 ý kiến đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân: Công tác quản lý cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cho người có công, cán bộ thôn, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đường giao thông, công trình phục vụ sản xuất, dân sinh, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, an ninh nông thôn; việc khử trùng tiêu độc, tiêu hủy dịch tả lợn Châu phi; tình trạng ôi nhiễm nước sông Đồng Khởi ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

ý kiến của người dân

        Các ý kiến, kiến nghị đại diện các tầng lớp nhân dân xã Trung Chính được Lãnh đạo huyện Lương Tài và các ngành chuyên môn đã lắng nghe và giải trình cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để giải quyết hoặc vượt thẩm quyền; huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với xã nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền, giải quyết trong thời gian sớm nhất và chuyển các ngành của Tỉnh giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo huyện làm rõ ý kiến người dân quan tâm

          Qua buổi đối thoại, kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết, đề xuất có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh chủ trương chính sách chưa phù hợp; giúp nhân dân nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu phát biểu

        Kết luận buổi đối thoại, đồBí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị đại diện nhân dân xã Trung chính đối với huyện. Qua đó, giúp huyện nắm bắt cụ thể, chính xác hơn những vấn đề bức xúc trong nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư huyện ủy Vũ Minh Hiếu đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các phòng, ban, ngành cần tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ,  hội viên, đoàn viên và nhân dân; đưa hoạt động đối thoại vào chương trình thực hiện kế hoạch hàng năm để nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của chính quyền tạo đồng thuận cao trong xã hội. Người đứng đầu chính quyền phải lắng nghe giải quyết tốt những tâm tư nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với các tổ chức chính trị xã hội cần chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động triển khai các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; thường xuyên bám sát cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng đời sống cán bộ, hội viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Đối với cán bộ, hội viên và nhân dân cần nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện và địa phương.