Đại hội Đại biểu người Công giáo huyện Lương Tài xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022.

10/10/2017 07:50 Số lượt xem: 1197
Sáng 10/8, tại xã Trung Chính, Ban đoàn kết công giáo huyện Lương Tài trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu người công giáo huyện Lương Tài xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022. 

 Dự ở tỉnh có đồng chí Phùng Đức Chiến – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo một số ngành của Tỉnh. Dự ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện; dự còn có lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo Thị trấn Thứa và các xã Tân Lãng, Phú Lương và Trung Chính nơi có đồng bào công giáo. Dự còn có 120 đại biểu người công giáo tiêu biểu trên địa bàn.

 Đc Phùng Đức Chiến – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đc Vũ Minh Hiếu – Bí thư huyện ỷ, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

           Huyện Lương Tài có 4 xứ với 8 họ đạo, hơn 1.800 hộ với hơn 6.600 khẩu. Với phương châm sống “Kính Chúa, yêu nước” tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, các chức sắc chức việc, bà con giáo dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện sống tốt đời đẹp đạo. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Sống tốt đời đẹp đạo” do ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam phát động. Phong trào thi đua yêu nước của người công giáo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, người công giáo luôn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; người công giáo tích cực phát triển kinh tế làm giầu chính đáng, góp phần giảm nghèo; phong trào từ thiện bác ái Ban đoàn kết công giáo huyện đã phối hợp với các đơn vị tặng qùa cho hộ nghèo trị giá hơn 200 trăm triệu đồng, 150 chiếc xe lăn cho người tàng tật trị giá 250 triệu đồng, tặng 1 tấn gạo và 10 con bò cho các hộ nghèo cả lương và giáo; Tập trung phát triển phong trào khuyến học với 90% số xứ họ đạo trong huyện xây dựng được quỹ khuyến học với số tiền hàng trăn triệu đồng. Thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa. Xây dựng cơ sở chính trị và bảo vệ an ninh; có 28 người công giáo tham gia vào các cơ quan nhà nước các cấp trong huyện, 41 đại biểu HĐND các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là người công giáo, 87 đảng viên  đang sinh hoạt tại 8 chi bộ cơ sở, gần 200 thành viên Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể là người công giáo trong huyện. Hoạt động của ban đoàn kết công giáo huyện luôn chủ động và tích cực được củng cố tổ chức, triển khai hoạt động phong trào. Dịp NOEL hàng năm tổ chức thăm tặng quà các cha xứ, ban hành giáo mừng ngày lễ.

         Phương hướng  nhiệm vụ của Ban đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2017-2022 tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm; Tiếp tục củng cố và đổi mới phương thức hoạt động, hướng dẫn động viên phong trào thi đua yêu nước đối với đồng bào công giáo, nhất là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sóng tốt đời, đẹp đạo”. Tiếp tục đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”. Coi trọng công tác thông tin tuyên truyền làm cho tổ chức và phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động tại cơ sở với nội dung hình thức phong phú, sôi nổi.

Đc Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

          Phát biểu tại Đại hội Đại biểu người công giáo huyện Lương Tài xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022. Lãnh đạo Ủy ban đoàn kết công giao Tỉnh và Đồng chí Phạm Thanh Hải - ủy viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả mà đồng bào công giáo trong huyện trong xây dựng quê hương. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện nêu rõ; Người công giáo đã cùng nhân dân cả nước xây dựng cuộc sống trong hòa bình, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Đời sống của nhân dân trong huyện nói chung, trong đó có người công giáo được nâng nên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, người công giáo trong huyện đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” đã đạt được được nhiều thành tựu phấn khởi, nhiều khu dân cư công giáo đạt danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liền, đã xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực. Các xứ, họ đạo ngày càng khang trang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới quê hương. 5 năm qua,4 phong trào 10 nội dung của cuộc vận động, trong đó 8 tốt, 2 đẹp, đẹp trong tinh thần bác ái, đẹp trong nếp sống. Người công giáo Lương Tài đã góp phần tích cực xay dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nền tảng vững chắc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện.

           Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban đoàn kết công giáo huyện, người công giáo trong huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; Thường xuyên nắm bắt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là các chủ trương, chính sách về tôn giáo, chống mọi biểu hiện chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội. Đổi mới nội dung, cách làm thực hiện 4 phong trào, 10 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào công giáo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong các giáo xứ, họ đạo. Ban đoàn kết công giáo huyện đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, hướng mạnh phong trào về cơ sở, khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo. Đồng chí phó chủ tịch UNBD huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở vùng giáo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào có đạo, tạo điều kiện giúp đỡ Ban đoàn kết công giáo huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để Nghị quyết của Đại hội được triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Lãnh đạo Tỉnh, huyện chúc mừng BCH Ban đoàn kết công giao huyện nhiệm kỳ 2017-2022

Tuyên dương khen thưởng cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2012-2017

      Tại Đại hội, đã hiệp thương bầu ra 15 Ủy viên Ban đoàn kết công giao huyện nhiệm kỳ 2017-2022, bầu 53 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu người công giáo tỉnh trong thời gian tới. Thông qua các nghị quyết quan trọng của Đại hội, phát động phong trào thi đua chào thành công Đại hội Đại biểu người công giáo huyện Lương Tài xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này UB MTTQ huyện tuyên dương khen thưởng 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" "sống tốt đời đẹp đạo”.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện