Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Yên Phong!

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Chuyên mục Chuyên mục

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6919

Đã truy cập : 43497381

        Thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 31/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020”, những năm qua các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Phong đã tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ trong huyện. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng lớp thanh niên huyện Yên Phong giàu lòng yêu nước, có ý thức tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.