UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

05/12/2019 08:06 Số lượt xem: 224

Ngày 2/12, UBND huyện Tiên Du tổ chức hội nghị nhằm thông qua các báo cáo phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí TTHĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các ban của HĐND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nghe các xã, thị trấn báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hộ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị, đề xuất với UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Nhân Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu

Các đại biểu đã phát biểu ý kiến, kiến nghị một số vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện. Các đại biểu đề nghị: tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong thời gian những tháng cuối năm trên địa bàn. Đề nghị huyện có giải pháp xử lý tình trạng quá tải rác ở các bãi tập kết trung chuyển rác thải ở các địa phương. Đồng thời sớm triển khai các dự án xây dựng lò đốt rác thải trên địa bàn. Các đại biểu cũng đề nghị, huyện có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để địa phương để tiếp tục triển khai dự án xây dựng trên địa bàn; Kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình còn chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân thấp, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của các xã, thị trấn cũng như ý kiến của các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác cấp phép xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện chặt chẽ công tác quản lý trật tự xây dựng; đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt đối với các đồng chí công an chính quy về làm nhiệm vụ tại địa phương. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp trước trong, và sau tết Nguyên đán; làm tốt công tác tuyển quân năm 2020. Phòng Văn hóa TT và Đài phát thanh huyện phối hợp làm tốt công tác cập nhật thông tin, sự kiện hàng ngày diễn ra trên địa bàn huyện lên cổng thông tin điện tử của huyện một cách kịp thời, đảm bảo tính thời sự của sự kiện vừa diễn ra. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng ban của huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện; quản lý tốt các lễ hội diễn ra trên địa bàn. Giám sát, quản lý chặt chẽ đến các công trình, dự án ở các địa phương, nhất là chất lượng công trình theo đúng thiết kế; các phòng ban của huyện phối hợp với các xã tập trung tháo gỡ những khó khăn ngay tại cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch chi tiết đô thị; đánh giá lại hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện. Nhấn mạnh chủ đề năm 2020 đó là: Đoàn kết, đổi mới, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiếp tục thực hiện đề án bảo vệ môi trường, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện lưu ý các ngành, các địa phương cần làm tốt công tác xử lý vấn đề rác thải, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cũng như làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du