Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6391

Đã truy cập : 43497476

  Công tác phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi của mỗi cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC là việc phải làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp.