Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 400
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
73/KH-UBND
KH Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 202021/11/2019
72/KH-UBND
KH Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 202019/11/2019
131/BC-UBND
BC Kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020Công nghệ-Thông tin-Truyền thông11/11/2019
71/KH-UBND
KH Thực hiện Đề án "Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn" giai đoạn 2020 - 2021" trên địa bàn huyện Lương Tài11/11/2019
70/KH-UBND
KH Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 201911/11/2019
02/QĐ-BCĐ
V/v công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 201911/11/2019
2409/QĐ-UBND
V/v kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới08/11/2019
2265/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất huyện Lương Tài năm 201925/10/2019
68/KH-UBND
KH Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn huyện Lương Tài25/10/2019
67/KH-UBND.
KH Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyệnTài nguyên-Môi trường22/10/2019
66/KH-UBND
KH Làm thủy lợi cải tạo đất năm 201922/10/2019
2195/QĐ-UBND
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ người có công vớ cách mạng khó khăn về nhà ở huyện Lương Tài16/10/2019
1408/KH-BCĐ
KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an toàn PCCC02/10/2019
917/CTr-UBND
CTr Chương trình công tác tháng 10 năm 201902/10/2019
71/CTr-TT HĐND19
CTr Chương trình công tác tháng 10 năm 201901/10/2019
2031/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Lương Tài20/09/2019
61/KH-UBND
KH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc13/09/2019
60/KH-UBND
KH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Lương Tài năm 202011/09/2019
59/KH-UBND
KH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 202004/09/2019
58/KH-UBND
KH Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn Huyện22/08/2019
57/KH-UBND
KH Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, thị trấn, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Huyện22/08/2019
56/KH-UBND
KH Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương" đến năm 2021 trên địa bàn Huyện22/08/2019
55/KH-UBND
KH Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn Huyện" đến năm 202122/08/2019
1801/QĐ-UBND
V/v thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình "Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm" huyện Lương Tài giai đoạn 2019 - 202021/08/2019
52/KH-UBND
KH Thực hiện Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020''; HTX nông nghiệp liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn20/08/2019
Số dòng / trangTrang 1/16|<<12345>>|