TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2019

20/11/2019 07:52 Số lượt xem: 157
TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2019
TB Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2019 (File đính kèm)