Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

01/06/2020 14:55 Số lượt xem: 23

UBND huyện Lương Tài đã ban hành văn bản số 436 về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thẻ cấp huyện, UBND các xã, thị trấn kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo tác hại của thuốc lá, phòng chống thuốc lá.

Tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tập trung vào các nội dung. Các địa điểm cấm hút thuốc lá: nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, nhà hàng, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá; Quyền của công dân trong Phòng, chống tác hại thuốc lá; Nghĩa vụ của người hút thuốc lá.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh về phổi như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá.

Thông tin về các tấm gương của cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.

Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn cần: Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Đưa nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa – Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào. Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành/lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào công tác kiểm tra liên ngành trên địa bàn quản lý. Nội dung tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, việc ban hành nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, việc đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng: phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn./.

( ảnh nguồn Intenert)

XT. Phòng VH&TT