SL Hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch

17/09/2019 14:56 Số lượt xem: 121
SL Hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch
SL Hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch (File đính kèm)