Lương Tài sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân

18/11/2019 14:57 Số lượt xem: 178

Những ngày này, cùng với khắp nơi, các khu dân cư trên địa bàn huyện Lương Tài tưng bừng tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2019). Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ngày hội là “chất keo” vững chắc gắn kết cộng đồng, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Đ/c Nguyễn Nhân Chiến  Ủy viên TƯ Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Hòa)

        Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 89 năm qua, từ khi thành lập đến nay, trong mỗi thời kỳ cách mạng, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam đều làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, là nơi khởi nguồn lời hiệu triệu đại đoàn kết để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc chung sức thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước. Ở mỗi cộng đồng dân cư hôm nay, đoàn kết, phát huy dân chủ để góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.  Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng ở các khu dân cư, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách. Điển hình là các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư ba không”, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Đến nay, toàn huyện  có 90% số làng văn hóa, số hộ giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm còn 1.92%, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc…Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, MTTQ Việt Nam tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 100% khu dân cư. Năm 2019 MTTQ huyện chỉ đạo 02 thôn Phú Trên, xã Phú Hòa, thôn Lại Hạ xã, Lai Hạ tổ chức ngày hội điểm của tỉnh và 05 thôn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết điểm của huyện. Đây là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư, là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Trong không khí ấm nồng, trang trọng, cán bộ, nhân dân phấn khởi ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Tại ngày hội, lãnh đạo các cấp đến dự, động viên; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó khơi dậy và nhân lên tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước, thắt chặt mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn dân cư trong việc chung sức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào với mục tiêu đưa địa phương ngày càng phát triển. Việc tổ chức ngày hội càng thêm ý nghĩa khi có sự đồng thuận của lòng dân, lấy tinh thần đoàn kết của ngày hội để giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện rõ sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm… Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong tình hình mới, MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Sâu sát hơn với các tầng lớp nhân dân để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, giám sát chính quyền; vận động nhân dân hăng hái phát triển kinh tế, xây dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phát huy ý thức tự quản, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. 

(Đ/c Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thị trấn Thứa)

         Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, mừng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, chúng ta càng khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” như một chân lý vĩnh cửu, là lời hiệu triệu vang vọng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam yêu nước để phát huy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

XT. Phòng VH&TT