HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

01/11/2019 16:42 Số lượt xem: 278

Sáng ngày 01/11/2019, Tại trung tâm văn hóa thể thao huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 11\1.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

         Đồng chí Trần Văn Vững: Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy về dự và trực tiếp thông báo nội dung hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 11\2.JPG

(Đồng chí Trần Văn Vững: Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy thông báo kết quả hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng khóa XII)

         Nghe thông báo lần này có 125 đồng chí là các đồng chí thường trực huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, bí thư chi bộ khối cơ quan,Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Đảng viên Chi bộ cơ quan Huyện ủy, Chi bộ khối đoàn thể; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

        Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các kết quả của kỳ hợp như Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện đại hội XII:dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011);  Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030;  Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII;

        Điều lệ Đảng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ điều lệ Đảng hiện hành (không sửa đổi và bổ sung); Giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý  của các cấp ủy, tổ chức đảng đề điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

         Thảo luận, cho ý kiến về vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước:Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022; Thảo luận và cho ý kiến về các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018.

          Về công tác cán bộ: Bầu bổ sung 04 ủy viên ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII; Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với Ông Nguyễn Bắc Sơn: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII,nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương; Ông Trương Minh Tuấn: Ủy viên trung ương Đảng khóa XII,Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 11\3.JPG

(Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo)

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, sau hội nghị lần này, các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng tiến hành thông báo  kết quả đến toản thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị trước ngày 10/11/2019. Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả các nhiệm vụ chỉ tiêu trong năm 2019; Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị; Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Tập trung chỉ đạo cho công tác tuyển quân; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT