HỘI NGHỊ Bình xét danh hiệu Làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019

06/12/2019 10:04 Số lượt xem: 67

Chiều ngày 03/12/2019, tại hội trường ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phong trao “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức hội nghị bình xét hiệu Làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019.

          Đồng chí Trần Xuân Nhiên: Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 12\Phong trào\IMG_20191206_090120.jpg

(Toàn cảnh hội nghị)

       Đồng chí Trần Xuân Nhiên quán triệt mục đích,ý nghĩa, nguyên tắc, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời thông qua tóm tắt thành tích của các làng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được trong năm 2019.

         Căn cứ vào tiêu chuẩn BCĐ phong trào tiến hành xét từng đươn vị và tham gia đóng góp ý kiến. Kết quả, BCĐ thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét và trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định công nhận 91 thôn đạt Làng Văn hóa và 110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019.

           Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT