Truy cập nội dung luôn

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017, thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022  giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ngày 23/3/2018, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022  trên địa bàn tỉnh. Dự Lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng các phòng, ban của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng phòng tư pháp, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, sau khi thông qua dự thảo Chương trình, các ý kiến tham gia góp ý đều đánh giá cao về kết quả phối hợp giai đoạn 2013 – 2017 và Chương trình 2018 – 2022, kiến nghị, đề xuất nhiều biện pháp phối hợp đảm bảo hiệu quả thực chất trong thực tiễn:

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1377

Đã truy cập : 42924343

Thời tiết ngày 21/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server