UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

22/09/2017 11:10 Số lượt xem: 1394

Sáng 20/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Mở đầu phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Quy hoạch nhằm phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có cơ cấu hợp lý, cơ cấu ngành nghề phù hợp, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất, nhân cách, năng lực nghề nghiệp, thành thạo về kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Trong đó, đến năm 2020, dự báo tổng lao động trong nền kinh tế khoảng 735 nghìn người, trong đó lao động địa phương là 672 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nâng lên 83%; nguồn nhân lực chất lượng cao chiếm khoảng 20-30% lao động được đào tạo. Cơ cấu lao động thay đổi theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và xây dựng với 46%; khu vực dịch vụ chiếm 31,5% và ngành nông lâm thuỷ sản chiếm khoảng 22,6.
 
Giai đoạn 2021- 2030, tổng lao động trong nền kinh tế khoảng 778 nghìn người, trong đó lao động địa phương là 706 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 95%. Cơ cấu lao động ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 49%; khu vực dịch vụ chiếm 33,4% và ngành nông lâm thuỷ sản chiếm khoảng 17,6%.
 
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Ngọc.
 
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều cho rằng, với định hướng trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, vị thế và vai trò của Bắc Ninh sẽ có nhiều thay đổi, trở thành một trung tâm kinh tế với nền tảng là kinh tế đô thị và sản xuất công nghiệp gắn kết chặt chẽ với không gian phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội. Với định hướng này, đòi hỏi Bắc Ninh phải có những bước đi và lộ trình thích hợp để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới trong điều kiện cạnh tranh theo kinh tế thị trường và hội nhập ngày càng sâu rộng.
 
Trên cơ sở thống nhất với nội dung dự thảo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại số liệu và đánh giá kỹ thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh, từ đó đưa ra mục tiêu, giải pháp trong từng giai đoạn tiếp theo, đảm bảo cụ thể, có tính đột phá, sát với tình hình và mục tiêu phát triển của tỉnh.
 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Quang Nam.
 
Báo cáo về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, phường múa rối nước làng Đồng Ngư là một trong 14 phường rối nước của cả nước có lịch sử lâu đời với nhiều tích trò, kỹ thuật biểu diễn độc đáo mang đậm bản sắc riêng của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay múa rối nước làng Đồng Ngư đang có nguy cơ bị thất truyền. Hiện làng Đồng Ngư còn hai phường rối hoạt động; các tiết mục biểu diễn rất đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nhiều tiết mục múa rối nước truyền thống không được phục dựng, người biểu diễn rối nước chủ yếu là những người có tuổi không thu hút được lớp trẻ tham gia.
 
Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa múa rối nước làng Đồng Ngư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thực hiện các dự án như: Hỗ trợ trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho các phường múa rối nước làng Đồng Ngư; Lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận múa rối nước Đồng Ngư là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa môn nghệ thuật dân gian truyền thống múa rối nước làng Đồng Ngư.
 
Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung Đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời giao Sở nghiên cứu, tham mưu cơ chế hỗ trợ cho các nghệ nhân múa rối nước Đồng Ngư và tổ chức các cuộc biểu diễn trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị môn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc, làm giàu và phong phú bản sắc văn hóa trên quê hương Bắc Ninh.
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Vân.
 
Phiên họp cũng nhất trí thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh (Đề án 938); Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025" trên địa bàn tỉnh (Đề án 939).
 
Đối tượng thực hiện của Đề án 938 là phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, cán bộ Hội Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp. 
Đối tượng thực hiện Đề án 939 là phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, các tổ hợp tác/HTX, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ...

Việc triển khai thực hiện 2 Đề án trên nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho các hội viên, phụ nữ về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình và nâng cao năng lực tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, đặc biệt, hỗ trợ đối với phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp; các doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới...

Ngoài ra, Phiên họp cũng nhất trí thông qua các nội dung: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Bắc Ninh (Sở Tài chính); Đề án Tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Đề án sản xuất phim hoạt hình giáo dục lịch sử - danh nhân Kinh Bắc (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường) và một số nội dung quan trọng khác.
B.M
Nguồn: bacninh.gov.vn