Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tại xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành

25/05/2020 10:59 Số lượt xem: 336

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13  ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương”

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 với tư cách là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam một cách sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh. Thực hiện chủ đề xuyên suốt: Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chủ đề năm 2020 phục vụ Đại đội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sở Tư pháp vừa phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành và Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương.

Tham dự có đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Thuận Thành, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đạo và đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân của xã Nghĩa Đạo.

Các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu chuyên đề: Những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh trong năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Một số thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Chỉ thị 35-CT/TW và bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác nhân sự và tóm tắt một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực gồm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất, Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chuyên đề về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Chuyên đề Luật Đất đai năm 2013 và Chuyên đề Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Các Chuyên đề được giới thiệu tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương như vấn đề sở hữu đất đai, quyền, nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, nghĩa vụ quân sự...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đạo khẳng định: Hội nghị lần này được tổ chức tại địa phương là một sự quan tâm lớn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Những nội dung được phổ biến gần gũi và thiết thực góp phần để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Hiến pháp, pháp luật góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, thay mặt địa phương đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Thành đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương được tìm hiểu quy định pháp luật rất cần thiết, bổ ích. Mong rằng trong thời gian tới UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm tới phong trào chung của địa phương nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời đề nghị các công chức chuyên môn, các đoàn thể, lãnh đạo các thôn, khu phố tiếp tục rà soát nhu cầu, đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm tiếp tục tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương và các các thôn, khu phố. Đề nghị các đại biểu với những kiến thức đã được truyền đạt tại Hội nghị sẽ áp dụng vào thực tế gia đình, tích cực tuyên truyền vận động hàng xóm, cộng đồng dân cư tham gia tìm hiểu và thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Ghi nhận chung tại Hội nghị cho thấy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương đều bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Tỉnh, Huyện và xã trong việc trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, thay đổi nhận thức và hành vi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

        

Phương Minh