Thông báo về việc xét tuyển Viên chức của Sở Tư pháp

27/02/2020 15:31 Số lượt xem: 103

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển viên chức

 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người.

2. Vị trí, số lượng, yêu cầu xét tuyển:

- Vị trí chuyên viên tổng hợp.

- Số lượng tuyển: 02 người

- Yêu cầu: Tốt nghiệp từ đại học trở lên, ngành Luật.

3. Đối tượng tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định); có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển; đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; đáp ứng các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục, chữa bệnh; mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng kể từ ngày Thông báo trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết tại Sở Tư pháp từ ngày 27/02/2020 đến hết ngày 27/3/2020 (trừ ngày thứ bẩy và chủ nhật).

Thông tin chi tiết về hồ sơ, nội dung xét tuyển được thực hiện theo Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 20/02/2020 của Sở Tư pháp, được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp (địa chỉ số 06 Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); điện thoại liên hệ: 02223 872568./.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (để đưa tin);

- Sở Nội vụ;

- Giám đốc, các PGĐ sở;

- Cổng TTĐT Sở;

- Trung tâm TGPL;

- Lưu VT, CVP.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Nguyên Hồng

 

Tải các hồ sơ xét tuyển, yêu cầu vị trí việc làm theo công việc tại đây 

BBT Cổng TTĐT Sở Tư pháp
Nguồn: Sở Tư pháp