Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

14/12/2018 09:27 Số lượt xem: 796
Sáng 12/12, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước cho gần 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bồi thường nhà nước của các sở, ban, ngành; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Tư pháp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản về: Những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường; trách nhiệm hoàn trả. Các báo cáo viên còn đưa ra những tình huống cụ thể để các học viên trao đổi, thảo luận, thực hành giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước. Qua đó, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường cũng như kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường khi có vụ việc bồi thường Nhà nước phát sinh tại địa phương.