Tập huấn Hiến pháp năm 2013 và Luật trẻ em năm 2016 cho đội ngũ giáo viên

02/08/2017 10:43 Số lượt xem: 2185

Ngày 29/7, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐ,TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Hiến pháp năm 2013 và Luật trẻ em năm 2016 cho đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp và Pháp luật trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo định hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật trẻ em cho đội cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong nhà trường dạy môn đạo đức, môn giáo dục công dân, môn pháp luật, tổng phụ trách Đội, bí thư đoàn thanh niên để kịp thời cung cấp những thông tin mới, phù hợp của Hiến pháp và các Luật mới cho các thầy cô giáo, từ đó chuyển tải đến các em học sinh, góp phần tăng cường nhận thức, thói quen và ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật cho các em học sinh trong tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, hàng trăm thầy, cô giáo được nghe Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật trẻ em năm 2016. Qua đó, kịp thời cung cấp những thông tin mới, phù hợp với Hiến pháp và các luật mới quy định cụ thể giúp đội ngũ giáo viên và cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nắm bắt, nâng cao trình độ nhận thức phục vụ trong quá trình giảng dạy, truyền tải cho các em học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về hiến pháp và Luật trẻ em góp phần tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Sau hội nghị, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội quan tâm, tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật mới cho đội ngũ giáo viên và học sinh. Đặc biệt, với những kiến thức đã tiếp thu, đề nghị các thầy cô giáo vận dụng vào thực tế bài giảng, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và học sinh thực hiện nghiêm túc Hiến pháp và Pháp luật, góp phần xây dựng địa phương văn minh, phát triển.