Sở Tư pháp chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020

10/02/2020 09:41 Số lượt xem: 886

Phát huy những kết quả đã đạt được của công tác Tư pháp trong năm 2019, bám sát định hướng, mục tiêu phát triển của Tỉnh và của Ngành Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Ngành với phương châm tích cực, chủ động, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và xuất phát từ cơ sở, hướng về cơ sở, vì cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

                

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH ĐẦU NĂM 2020

Một là, chủ động tham mưu ban hành và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị.

- Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020, trình Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 31/12/2019 phối hợp hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2020, đặc biệt là các Kế hoạch về phòng, chống pháo nổ, đèn trời, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, an toàn giao thông, phòng, chống tham nhũng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Kế hoạch số 30/KH-BCHQS ngày 24/12/2019 về việc trực SSCĐ bảo vệ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân dội nhân dân Việt Nam (22/12/1994-22/12/2019) lễ Noen (24/12) và tết Dương lịch; Kế hoạch số 30/KH-STP về triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 31/ KH-STP ngày 23/12/2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 23/12/2019 về Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ( VK, VLN, CCHT) và pháo nổ, đèn trời trước, trong và sau Tết Nguyên đánh Canh Tý và Lễ hội đầu năm 2020; Kế hoạch số 33/ KH-STP thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 23/12/2019 về An toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 10/12/2019 về Cải cách hành chính năm 2020; Văn bản số 09/STP-VP ngày 07/ 01/2020 về việc phân công lãnh đạo trực Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 09/01/2020 về việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; 2015 năm 2020 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 09/01/2020 về Tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020; Văn bản số 22/STP-VP ngày 10/01/2020 về việc thực hiện Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020...

Hai là, chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 trên các lĩnh vực công tác cụ thể.

Sở đã chủ động báo cáo và tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020 ngay từ đầu năm với phương châm ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, không kể lể, báo cáo thành tích mà tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, khuyết điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong năm 2020. Tại Hội nghị triển khai, Giám đốc Sở đã quán triệt các định hướng, mục tiêu lớn mà Ngành phải thực hiện trong năm 2020 trên tất cả các mặt công tác, đề nghị mỗi công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa trí tuệ của các thành viên, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020, theo đó: Ngành và mỗi công chức, viên chức và người lao động trong Ngành phải tự nhìn lại được chính mình để có vị thế cao hơn trên cơ sở thực sự đoàn kết, thống nhất và chân thành. Tinh thần, tích cực chủ động ngay từ đầu năm cũng được thực hiện qua buổi gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020, ấm áp, gọn nhẹ và bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết.

Thứ ba, chủ động thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Sở đã triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020 trên mọi lĩnh vực đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng công việc, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Chỉ thị 01/CT-UBND tỉnh.

- Phối hợp với Huyện ủy, UBND các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Tiên Du và Đảng ủy, UBND 05 đơn vị (Phố Mới, Cách Bi, Minh Đạo, An Bình, Phú Lâm) tổ chức 05 hội nghị phổ biến, giáo dục Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự cho đảng viên các đảng bộ phục vụ Đại hội điểm tại các đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với công việc của đất nước, của tỉnh và của địa phương;

- Trước diễn biến nghiêm trọng, phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Sở đã chủ động biên soạn tài liệu phổ biến Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở tại địa chỉ: stp.bacninh.gov.vn làm tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm chủ động thực hiện các biện pháp chống dịch có hiệu quả. Sở cũng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND giao về chuẩn bị các cơ sở pháp lý cần thiết trong ban hành các văn bản chỉ đạo trong phòng, chống dịch...

- Để cán bộ và Nhân dân trong tỉnh hiểu rõ, hiểu đúng về các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2020 như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (đặc biệt quy định về xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở); các Luật mới được Quốc hội ban hành; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Bảng Giá đất, Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 ...Sở đã tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Luật mới; Biên tập Tài liệu phổ biến đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở tại địa chỉ: stp.bacninh.gov.vn để cán bộ và Nhân dân trong tỉnh tìm hiểu thực hiện.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực: Theo dõi thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ... đặc biệt công tác tiếp nhận yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; tổ chức thành công Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, Sở cũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đón Tết, trực lãnh đạo, trực sẵn sàng chiến đấu, tuyên truyền, ký cam kết không uống rượu, bia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, an toàn giao thông, phòng, cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn cơ quan, trồng cây; Chăm lo đời sống công chức, viên chức và người lao động; thực hiện đầy đủ quy định về chính sách, chế độ, đảm bảo mọi người, mọi nhà được vui Tết, đón xuân; Tặng quà tết cho gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ao...

Có thể nói, với tinh thần chủ động, tích cực, công tác Tư pháp năm 2020 của Ngành đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Những kết quả đó là tiền đề để Ngành tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.

 

Hồ Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh