Nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

17/01/2019 09:17 Số lượt xem: 771

Chiều 16/1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp.

Năm 2018, Sở Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, nổi bật là công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, kịp thời triển khai các văn bản pháp luật mới đi vào cuộc sống. Toàn tỉnh tổ chức 4.011 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 40.000 lượt người, cấp phát hơn 170.000 tài liệu cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Toàn tỉnh thực hiện hòa giải thành công 746/1.017 vụ, đạt 73,4%...
 
Năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, chương trình công tác của Bộ Tư pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp...

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực mà Sở Tư pháp đạt được trong năm qua, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
 
Trên cơ sở khắc phục những hạn chế tồn tại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập thể, cán bộ, người lao động Sở Tư pháp tiếp tục đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra các sai sót; 
rà soát trình tự, thủ tục các hồ sơ công trình, dự án đầu tư trên địa bàn đảm bảo tính pháp lý. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường cùng 29 cá nhân vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh khen thưởng.
BBT
Nguồn: bacninh.gov.vn