Kết quả rà soát các quy định của HĐND, UBND liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

09/09/2019 10:15 Số lượt xem: 91

Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ doanh nghiệp luôn được tỉnh Bắc Ninh chú trọng quan tâm, trong đó đi đầu là việc ban hành các chính sách ưu đãi, cụ thể hóa các vấn đề được Luật giao đồng thời ban hành các quy định đặc thù của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh hiện có 40 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể trên từng lĩnh vực như: Lĩnh vực tài nguyên môi trường: có 08 văn bản; Lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo: có 01 văn bản; Lĩnh vực xây dựng: có 09 văn bản; Lĩnh vực công thương: có 05 văn bản; Lĩnh vực giao thông vận tải: có 01 văn bản; Lĩnh vực giao thông vận tải: có 01 văn bản; Lĩnh vực văn hóa- Thể thao - du lịch: có 02 văn bản; Lĩnh vực doanh nghiệp: có 12 văn bản; Lĩnh vực nông nghiệp:  có 02 văn bản.

Các văn bản trên được ban hành đã đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Đồng thời, các văn bản đó đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, và được triển khai thực hiện trên thực tế cụ thể như sau:

- Hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu từ ngân sách cho Trường Đại học Dược Hà Nội (đầu tư tuyến đường gom, nối từ nút giao thị trấn Lim tới hàng rào của dự án; tuyến đường nội bộ nối 2 khu A-B với tổng chiều dài tuyến 230m, tổng mức đầu tư khoảng 19,2 tỷ đồng; hỗ trợ về thủ tục đất đai, đã tiến hành lập ban chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức GPMB và giao đất cho nhà trường với tổng diện tích khoảng 22 ha; hỗ trợ về thủ tục hành chính, rút ngắn toàn bộ thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các khâu xuống còn 50% thời gian theo quy định).

- Hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu từ ngân sách cho Trường Đại học Luật Hà Nội( đầu tư tuyến đường Hoàng Quốc Việt và rút giao với ĐT295B, dự án này hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ về thủ tục đất đai: thành lập ban chỉ đạo, sử dụng ngân sách nhà nước và bộ máy chính quyền địa phương tổ chức GPMB và giao đất cho nhà trường với tổng diện tích khoảng 72 ha; hỗ trợ về thủ tục hành chính: rút ngắn toàn bộ thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các khâu xuống còn 50% thời gian theo quy định.

- Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp địa phương đăng ký bảo hộ NHHH; Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương trên cổng thông tin người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực. Phối hợp với Đài PTTH Bắc Ninh xây dựng chương trình tuyên truyền quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp điển hình tiêu biểu của địa phương trên Đài PTTH Bắc Ninh và kênh VOV giao thông quốc gia;

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới để nhân rộng ra toàn tỉnh, việc hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ nâng cao năng xuất (hỗ trợ xây dựng 07 mô hình trình diễn kỹ thuật).

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đào tạo nghề giúp nâng cao tay nghề, tăng năng xuất lao động cho công nhân địa phương, tạo thu nhập ổn định cho người lao động bên cạnh đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp (tổ chức 58 lớp đào tạo nghề cho 1.620 lao động).

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chính sách đã giúp doanh nghiệp cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh( hỗ trợ 80 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất). Mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khởi sự doanh nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Trợ giá hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ lãi xuất vay vốn mua phương tiện mới, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xe buýt mới đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

- Tiến hành tuyên truyền, phổ biến, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tổ chức các hội nghị, hội thảo tọa đàm về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, công cụ khi khởi nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Thực hiện tư vấn, giải đáp thắc mắc miễn phí cho doanh nghiệp về các thủ tục pháp lý, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp cho khoảng 5.000 lượt doanh nghiệp. Lập hồ sơ miễn phí cho 45 doanh nghiệp tư nhân và 20 hộ cá thể chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Tiến hành ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn  Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi). Ngoài ra còn thực hiện miễn, giảm tiền SDĐ, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chính sách hỗ trợ ưu đãi về nguồn nhân lực, khai thác nguồn lực về đất đai....

- Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ thêm gói 30 tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho vay đối với phụ nữ khởi nghiệp năm 2019, nâng tổng số tiền hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp lên 50 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã giải ngân được 48,350 tỷ đồng, cho 75 dự án phụ nữ khởi nghiệp(6 tháng năm 2019 đã giải ngân 28,650 tỷ cho 37 dự án). Bên cạnh đó, đề án hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025 đã được triển khai thực hiện với kinh phí hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi: 20 tỷ đồng (cấp ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ) chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm 2018 - 2021 (04 năm): 10 tỷ đồng; Giai đoạn 2: Từ năm 2022 - 2025 (04 năm): 10 tỷ đồng. Kinh phí tổ chức các hoạt động (truyền thông, hội thảo, chương trình thực tế học tập kinh nghiệm khởi nghiệp trong tỉnh và các tỉnh bạn, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và tôn vinh các cá nhân tập thể khởi nghiệp xuất sắc hàng năm: 500 triệu đồng/năm. Sở Tư pháp đã bố trí kinh phí phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội phụ nữ tỉnh, Cục thuế tỉnh, Liên minh hợp tác xã tổ chức 01 hội nghị tập huấn, tư vấn, giải đáp cho doanh nghiệp khởi nghiệp các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng cho 120 đối tượng là doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp.

 Ngoài ra tỉnh còn tiến hành hỗ trợ cho công ty TNHH Samsung Electronics Vietnam được hỗ trợ đào tạo và sử dụng 1.597 lao động với mức kinh phí 2,4 tỷ đồng. Năm 2017 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam được hỗ trợ đào và sử dụng 1.771 lao động và hỗ trợ 6,4 tỷ đồng. Công ty TNHH Goertex Vina đã đào tạo và sử dụng 150 lao động của tỉnh và được hỗ trợ 225 triệu đồng. Năm 2018 có công ty TNHH Samsung Electronics Vietnam được hỗ trợ đào tạo và sử dụng 348 lao động và được hỗ trợ 590,8 triệu đồng.

Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và đã giúp cho doanh nghiệp giảm bớt một phần khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, doanh thu và nguồn thu nộp ngân sách nhà nước của các dự án tăng lên qua các năm, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trong tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trên địa tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chăn nuôi, chế biến nông sản và phát triển kinh tế trang trại với các loại hình doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân; công ty cổ phần hoặc hoạt động đa lĩnh vực trong đó có ngành nghề nông nghiệp như: Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam (gồm nhà máy Topfeed, Kinh Bắc, Dabaco Khắc Niệm, Dabaco Hoàn Sơn)- kinh doanh thức ăn chăn nuôi; Công ty TNHH MTV gà giống Dabaco; Công ty Thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco; Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển gia công Dabaco; Công ty TNHH MTV lợn giống Lạc Vệ; Công ty Cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh; Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong; Công ty Thiên Đức; Công ty thực phẩm sạch Lương Tài; Công ty Lucavi của ông Nguyễn Đăng Cường ở xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành; Công ty Delco, Công ty may Hồ Gươm…

 Từ năm 2009 đến nay trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn với tổng số tiền là: 840.777 triệu đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp: 118.599 triệu đồng;

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn (hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án nước sạch): 722.178 triệu đồng.

- Hỗ trợ công ty Samsung tổng số tiền là: 509.161 triệu đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ kinh phí thuê hạ tầng: 450.104 triệu đồng

+ Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, ký túc xá cho công nhân: 59.057 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khác

+  Hỗ trợ Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường chung khu chăn nuôi tập trung: 167.441 triệu đồng;

+ Hỗ trợ dự án xây dựng nhà máy ép dầu của Công ty Cp tập đoàn Dabaco Việt Nam: 46.905,9 triệu đồng;

+ Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực ĐTXD cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp: 12.000 triệu đồng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

- Có cơ chế giải phóng quỹ đất nông nghiệp sạch, thiết lập hệ thống hạ tầng cơ sở để thuận lợi hơn trong giải quyết vấn đề về đất đai trong đầu tư vào nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao;

- Chỉ đạo các cơ quan nhà nước, các sở, ban, ngành phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện chính sách để tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng trường, hỗ trợ đào tạo quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nói riêng.

Thu Thủy