Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016

07/08/2017 11:17 Số lượt xem: 3117
Sáng 04/8, tại Sở Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tới hơn 100 đại biểu đại diện cho các Sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đấu giá tài sản và các Đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên của Bộ Tư pháp truyền đạt, trao đổi những nội dung cơ bản Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và một số văn bản liên quan đến công tác đấu giá tài sản.

Theo đó, Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 gồm 8 chương, 81 điều, quy định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc đấu giá tài sản và các hành vi bị nghiêm cấm; Đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá; xử lý vi phạm về đấu giá tài sản; quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản…

Trên cơ sở các nội dung của Luật, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến vai trò, thẩm quyền và kỹ năng của Đấu giá viên trong quá trình tổ chức thực hiện một cuộc đấu giá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản tới các tổ chức, cá nhân; việc công khai thông tin đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; công tác phối hợp giữa đơn vị tổ chức đấu giá với các cơ quan, địa phương liên quan… qua đó, nhằm 
áp dụng hiệu quả vào thực tiễn quá trình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh./.
Nguồn: bacninh.gov.vn