Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tại xã Hán Quảng và xã Châu Phong, huyện Quế Võ

11/07/2020 11:42 Số lượt xem: 391

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13  ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh. Thực hiện chủ đề xuyên đến năm 2022, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chủ đề năm 2020 phục vụ Đại đội Đảng các cấp. Sở Tư pháp vừa phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ và Đảng ủy, UBND Thị trấn Phố Mới tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương.

Dự Hội nghị có đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Quế Võ, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND Thị trấn Phố Mới và đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân của Thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu chuyên đề: Những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh trong năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và tóm tắt một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực gồm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất, Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chuyên đề về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Chuyên đề Luật Đất đai năm 2013 và Chuyên đề Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Các Chuyên đề được giới thiệu tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương như vấn đề sở hữu đất đai, quyền, nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, nghĩa vụ quân sự...

Ghi nhận chung tại các Hội nghị, cho thấy các đại biểu tham dự đều đánh giá các hội nghị được tổ chức tại địa phương là một sự quan tâm lớn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong các đảng bộ xã. Những nội dung pháp luật được phổ biến gần gũi và thiết thực góp phần để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Hiến pháp, pháp luật góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển. Trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương được tìm hiểu quy định pháp luật rất cần thiết, bổ ích. Mong rằng trong thời gian tới UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quan tâm tới phong trào chung của địa phương nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, thay đổi nhận thức và hành vi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

     

Bích Khuyên