Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

10/01/2020 10:14 Số lượt xem: 493
(BTV) Sáng 24/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị.
 

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan dự.

Năm 2019, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án Luật và nhiều Nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án Luật khác. 

Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được cải thiện; công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Các công tác tư pháp khác như: Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp; bổ trợ pháp lý, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hòa giải ở cơ sở… tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào quá trình cải cách tư pháp, mang lại nhiều lợi ích cho người dân hơn.

Năm 2020, ngành Tư pháp xác định rõ 10 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Trong đó, nâng cao hiệu quả tham mưu của Bộ Tư pháp để giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn liền tổ chức thi hành pháp luật; tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu Chính phủ xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2019, 2020; rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định; nâng cao năng lực cán bộ pháp chế, tư pháp trong tham gia giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện có yếu tố nước ngoài liên quan tới cơ quan Nhà nước Việt Nam…

 
Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp tỉnh quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành; bổ sung, hoàn thiện các báo cáo tổng kết, triển khai nhiệm vụ tư pháp năm 2020 sát thực hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo. Tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2020.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan dự.

Năm 2019, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án Luật và nhiều Nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án Luật khác. 

Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được cải thiện; công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Các công tác tư pháp khác như: Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp; bổ trợ pháp lý, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hòa giải ở cơ sở… tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào quá trình cải cách tư pháp, mang lại nhiều lợi ích cho người dân hơn.

Năm 2020, ngành Tư pháp xác định rõ 10 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Trong đó, nâng cao hiệu quả tham mưu của Bộ Tư pháp để giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn liền tổ chức thi hành pháp luật; tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu Chính phủ xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2019, 2020; rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định; nâng cao năng lực cán bộ pháp chế, tư pháp trong tham gia giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện có yếu tố nước ngoài liên quan tới cơ quan Nhà nước Việt Nam…

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp tỉnh quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành; bổ sung, hoàn thiện các báo cáo tổng kết, triển khai nhiệm vụ tư pháp năm 2020 sát thực hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo. Tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2020.
Ban biên tập