Bắc Ninh: Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân

07/09/2017 11:21 Số lượt xem: 2543

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó nổi bật thời gian qua là rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cho công dân.

Cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Phiếu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

 

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý lý lịch tư pháp, với quyết tâm không những chấm dứt tình trạng chậm trả kết quả cấp Phiếu LLTP mà còn cắt giảm thời gian thực hiện cấp Phiếu LLTP, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, Sở Tư pháp đã ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác cấp Phiếu LLTP. Sở Tư pháp cũng tham mưu UBND tỉnh đăng ký tham gia Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Thực hiện theo đúng lộ trình của Đề án, Sở Tư pháp đã phối hợp với Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel xây dựng và ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu LLTP và các quy trình liên quan. Các dịch vụ Viettel cung cấp bao gồm: Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và thu hộ các loại lệ phí tại các bưu cục, điểm giao dịch của Viettel; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và thu hộ các loại lệ phí tại địa chỉ của cá nhân; Dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp đến địa chỉ của người đề nghị; Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn, đặt lịch hẹn giúp khách hàng và tiếp nhận các nhu cầu của khách hàng trong hoạt động cấp phiếu LLTP.

Những nỗ lực của Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong công tác cấp Phiếu LLTP thời gian qua đã giúp cho không những chấm dứt tình trạng chậm trả kết quả cấp Phiếu LLTP mà còn cắt giảm thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 10 đến 15 ngày làm việc tùy từng trường hợp xuống còn 07 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.

 
 
 

 

Tin, ảnh: Thái Hùng
Nguồn: TTXVN tại Bắc Ninh