Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XIV

18/05/2020 16:00 Số lượt xem: 548
Ngày 15-5, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Sở Tư pháp có 4 Chi bộ với 52 đảng viên.  Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao như: Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định vào 336 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; tổ chức 56 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 10.000 lượt người; phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tham gia các đoàn kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, tài nguyên và môi trường, giao thông, y tế; 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Hằng năm, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu kết nạp 5 đảng viên mới trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 25% số chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 75% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp khóa XIV đề ra.

 

Phong Vân
Nguồn: Báo Bắc Ninh