Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh thành công tốt đẹp

28/08/2019 15:18 Số lượt xem: 415

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc, trí tuệ, Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự và phát biểu chỉ đạo với Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đủ các đại biểu đại diện cho các Chi hội trực thuộc.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa III và các báo cáo tham luận trình tại Đại hội. Đặc biệt, Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh đã khẳng định và đánh giá cao vai trò của Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Các đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm Hội luật gia tỉnh cần lãnh đạo các Chi hội thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên và xây dựng phát triển tổ chức hội ở các cấp; Coi trọng công tác PBGDPL, đổi mới hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra BCH Hội luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 đồng chí, có đủ khả năng, tâm huyết lãnh đạo Hội; Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Kiểm tra Hội luật gia tỉnh khóa mới. Đồng thời đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội nhất trí giao cho BCH Hội luật gia tỉnh khóa IV        tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội và ý kiến của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội. Đồng thời có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội để triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh tại đại hội

            

Thu Hà